Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o.s,  Praha 12

Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o.s, Praha 12

Rakovského 3138
143 00 Praha 12

Informace o kanceláři Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o.s, Praha 12

Co nabízíme

Bezplatná služba určená obyvatelům místní komunity, kteří jejím prostřednictvím mohou řešit problémy z těchto oblastí: sociální problematika, pracovně a občansko-právní vztahy, bydlení, problematika rodiny a mezilidských vztahů, lidská práva, správní řád, ochrana spotřebitele.

Poslání

Posláním OP je seznamovat občany v nepříznivých situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a pomáhat jim s uplatňováním jejich práv.

Cíl

Umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytnutých bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případné další pomoci.

Zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, nebo neschopností vyjádřit své problémy. Uživatelé služby se tak stávají kompetentnějšími v řešení životních obtíží.

Ovlivňovat chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů prostřednictvím analýz problémů občanů, na které příslušné orgány upozorňuje zákon.

Koncepce služby vychází ze Standardů kvality Asociace občanských poraden.

Kde nás najdete?

Zobrazit